Odhad ceny Vašej nehnuteľnosti

Chcete získať kalkuláciu trhovej ceny Vášho BYTU alebo DOMU?
Vyplňte prosím tento formulár potrebný na jej vypracovanie.

Uvažujete o predaji Vášho bytu či rodinného domu avšak:

  • nemáte úplne presnú predstavu o jeho trhovej cene ?
  • nechcete nehnuteľnosť predávať bezvýsledne niekoľko mesiacov?
  • neradi by ste predali svoj majetok pod cenu ?
  • chcete na predaji svojej nehnuteľnosti získať čo najviac?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali ÁNO, je vyhotovenie odhadu trhovej ceny pre Vás nevyhnutnosťou, bez ktorej sa pri úspešnom predaji Vašej nehnuteľnosti určite nezaobídete.

Čo môžete správnou kalkuláciou trhovej ceny získať? 

  • reálny obraz o trhovej hodnote Vašej nehnuteľnosti
  •  
  • úspešný predaj nehnuteľnosti už do 3 mesiacov
  •  
  • z vašej nehnuteľnosti nebude „ležiak“ ktorý predáte len so stratou

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti má informatívny charakter a nie je znaleckým posudkom. Vychádza zo zákona č. 161/2015 Z. z. (Civilný mimosporový poriadok). Odhad vypracováva certifikovaný realitný špecialista s právnickým a realitným vzdelaním a 15 ročnou praxou v oblasti predaja nehnuteľností. Vyhotovenie odhadu pre potreby predaja nehnuteľnosti v spolupráci s našou realitnou kanceláriou je BEZPLATNÉ, odhad trhovej ceny pre iné účely, alebo vydanie písomného potvrdenia pre potreby súdneho či dedičského konania je spoplatnené v zmysle cenníka.