Cenník

Nábor nehnuteľnosti

Preskúmanie listu vlastníctva, fyzická návšteva nehnuteľnosti, spísanie Súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie alebo sprostredkovateľskej zmluvy, návrh stratégie predaja a marketingu nehnuteľnosti.

100 €
Príprava predajnej ponuky

Vytvorenie predajného textu, pútavého popisu nehnuteľnosti, vyhotovenie inzertnej ponuky pre vybrané realitné servery.

70 €
Home staging

Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj. Návrh opatrení na zvýšenie atraktívnosti nehnuteľnosti

od 400 €
Fotografovanie – basic

Vyhotovenie fotografií realitným maklérom (min. 5 ks).

150 €
Fotografovanie – premium

Vyhotovenie fotografií a úprava profesionálnym fotografom (min. 10 ks).

300 €
Videoprehliadka

Vyhotovenie videoprehliadky nehnuteľnosti profesionálnym prístrojom, zostrihanie, publikovanie na internete.

500 €
360˚ virtuálna prehliadka nehnuteľnosti

Zosnímanie nehnuteľnosti 360˚ panoramatickým prístrojom, vyhotovenie 3D virtuálnej prehliadky (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti.

od 600 €
Vizualizácia interiéru / exteriéru

Vyhotovenie vizualizácie v 3D virtuálnom prostredí (foto / video). Cená v závislosti od parametrov nehnuteľnosti.

od 700 €
Publikovanie ponuky

Na vybraných internetových stránkach (výber v kompetencii sprostredkovateľa) za každý, aj začatý deň.

10 €
Obhliadka nehnuteľnosti

Obhliadka nehnuteľnosti so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti (1 obhliadka v trvaní max. 60 min.).

50 €
Znalecký posudok

Zabezpečený v spolupráci s partnerským znalcom (vypracovanie). Cená v závislosti od typu a parametrov nehnuteľnosti.

od 350 €
Právny servis predaja

Zabezpečený v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou (vypracovanie rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra, preberacieho protokolu). Cená v závislosti od počtu účastníkov zmluvy a spôsobu financovania nehnuteľnosti.

od 800 €
Asistencia pri následných úkonoch

Fyzické podanie návrhu na vklad do katastra, osobná účasť makléra pri odovzdaní nehnuteľnosti a prepise energií a správy nehnuteľnosti.

200 €
Poradenstvo

Konzultácia s realitným špecialistom v sídle sprostredkovateľa (za každých začatých 30 min.).

50 €
Použitie autorskej fotografie

Použitie autorskej fotografie podliehajúcej Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL.

100 €
Použitie autorského videa

Použitie autorského videa podliehajúceho Copyrightu bez predchádzajúceho súhlasu QUICKREAL.

500 €
Analýza trhovej ceny

Spracovaná komparatívnou metódou na zistenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre predaj vrátane osobnej návštevy nehnuteľnosti realitným špecialistom.

100 €
Potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti

Vydané písomne pre účely súdneho, dedičského či iného konania.

50 €
Školenie

Realitných maklérov, partnerov, odborná konzultácia realitného špecialistu edukačnou formou (za každú začatú hodinu).

100 €
Cestovné náklady

Na 1km, jednosmerne, vlastným dopravným prostredkom vrátane PHM.

2 €
Strata času

Ostatné úkony, ktoré nie sú špecifikované v cenníku a ich poskytnutie je možné vyjadriť jednotkou času (za každú začatú hodinu).

50 €